Làm thế nào đánh giá được công ty dịch vụ bảo vệ

50200.00 Dollar US$
September 22, 2022 Canada, Manitoba, Austin 50 Yên Bái Hải Châu đà Nẵng, 50 Yên Bái Hải Châu đà Nẵng 22

Description

Mục tiêu trước nhất và quan trọng nhất là những tổ chức bảo vệ phải được cơ quan nào đó cấp phép hoạt động. Trùng hợp mang giấy phép, bạn sở hữu thể loại ngay công ty bảo vệ đấy khỏi danh sách của bạn. Đặc biệt, buôn bán loại hình dịch vụ kiểm soát an ninh theo quy định của pháp luật là mẫu hình kinh doanh sở hữu điều kiện và chịu sự điều hành chặt chẽ của nhà nước. Vốn điều lệ trên hai tỷ đồng, Giám đốc phải là tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, kinh tế. Mặt khác để hoạt động được phải với chứng chỉ đảm bảo an ninh thứ tự do cục cảnh sát an toàn thứ tự PC64 cấp theo quy định luật pháp.


Phone: 222545854
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest